آموزش شنا در اصفهان!
***برای ثبت نام دوره ی مورد نظر روی آن کلیک کنید

دوره آموزشی خصوصی پیشرفته

طول دوره 15 جلسه می باشد.

این دوره مختص افرادی است که دوره آموزش مقدماتی را طی کرده اند

در هر دوره یک شنا به صورت تضمینی به همراه اصلاح تکنیک ها آموزش داده می شود.

پس از اتمام آموزش شناگر وارد تیم مرکز شنا خواهد شد.دوره ی آموزش خصوصی عادی

-طول دوره 12 جلسه می باشد.

-آموزش به صورت تضمینی برگزار می گردد.

-پس از پایان آموزش شناگران وارد تیم مرکز شنا خواهند شد.

-محل برگزاری استخر 22 بهمن سه راه حکیم نظامی و استخر مروارید انتهای هشت بهشت شرقی می باشد.

تیم مرکز شنای اصفهان

-طول دوره 12 جلسه می باشد.

-شروع هر دوره از ابتدای ماه محاسبه میگردد

-محل برگزاری دوره استخر مروارید انتهای هشت بهشت شرقی ورزشگاه خرازی جنب اتوبان آقابابایی می باشد.

-تمرینات مستمر ، اعزام به مسابقات و اصلاح تکنیک و تمرینات به روز از برنامه های این مرکز جهت رسیدن شناگران به بالاترین مراحل می باشد.